Privacyverklaring

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’) en de daarvan afgeleide wetgeving.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door ERASE COLOR  KERKSTRAAT 92 STEKENE 0645.414.442. ERASE COLOR  wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat ERASE COLOR instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat je je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, eenvoudig kan wenden tot ERASE COLOR:

ERASE COLOR
KERKSTRAAT 92
9190 STEKENE
ondernemingsnummer: 0645.414.442
Functionaris voor Gegevensbescherming:
Tel: 0477 67 64 34
[email protected]

2. Waarom en hoe verwerken we jouw gegevens?

De gegevens die ERASE COLOR over jou verwerkt en de manier waarop we die gegevens verwerken, hangt voornamelijk af van de reden waarom we jouw gegevens verwerken:

 • Als je klant wordt van onze organisatie vragen we jouw contactgegevens, identificatiegegevens en facturatiegegevens op om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. We gebruiken jouw gegevens ook om je op de hoogte te houden van ons aanbod. 

 • Als je een vraag stelt aan via [email protected] vragen we jouw contactgegevens om de vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet met externen gedeeld.

 • Als je je inschrijft voor een evenement vragen we jouw contactgegevens en (indien relevant) facturatiegegevens om de inschrijving te kunnen uitvoeren. Na 5 jaar (wettelijke bewaartermijn) worden deze gegevens automatisch verwijderd. We geven deze gegevens niet door aan externen. Als je daar toestemming voor geeft, kunnen we jouw gegevens wel delen met onze partners voor direct marketingdoeleinden. Als je een product koopt op onze website, houden we jouw identificatiegegevens, contactgegevens en facturatiegegevens bij om de bestelling te kunnen uitvoeren. Na 5 jaar (wettelijke bewaartermijn) worden deze gegevens automatisch verwijderd. We geven deze gegevens niet door aan externen.

 • Als je onze website bezoekt kunnen er ‘cookies’ geplaatst worden om de website naar behoren te laten functioneren. Jouw gegevens of surfgedrag worden enkel bijgehouden als je daar toestemming voor geeft.

 • Als je je inschrijft voor een nieuwsbrief, houden we jouw contactgegevens bij om je de nieuwsbrief te kunnen bezorgen. We geven deze gegevens niet door aan externen. Je kan je op elk moment uitschrijven door ons een mailtje te sturen met je verzoek tot uitschrijving waarna we jouw gegevens onmiddellijk verwijderen.

 • Wanneer je een online profiel aanmaakt op onze website, dan worden de gegevens die u daarbij ingeeft, door ons gebruikt voor het aanmaken en behouden van jouw login op de site, zodat je toegang krijgt tot afgeschermde delen, kan intekenen op voordelen, … . We gebruiken deze gegevens eveneens om met jou te communiceren over al onze nieuwigheden. Je kan je ten allen tijde uitschrijven voor deze mailings.

 • Wanneer je solliciteert voor een vacature bij onze organisatie, dan worden jouw persoonlijke gegevens, CV en motivatiebrief opgevraagd om de sollicitatie te kunnen beoordelen. Deze gegevens worden verwijderd binnen de 4 weken na de sollicitatie, tenzij je uitdrukkelijk akkoord bent om de gegevens langer bij te houden in functie van potentiële latere vacatures. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, noch verwerkt buiten de Europees Economische Ruimte. 

3. Hoe lang houden wij jouw gegevens bij?

Tenzij hierboven anders bepaald houden wij jouw gegevens bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-)contractuele vorderingen (5 – 10 jaar). Vanuit ons gerechtvaardigd belang om te prospecteren, kunnen we jou tot twee jaar na jouw laatste bestelling contacteren.

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen. 

4. Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heb je de volgende rechten:

 • Recht van inzage: je hebt het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;

 • Recht op verbetering: je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;

 • Recht op beperking van de verwerking: indien je het recht op verbetering uitoefent heb je eveneens het recht aan ons te vragen jouw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van jouw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van jouw gegevens te beperken – je hebt de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);

 • Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om te vragen dat wij jouw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;

 • Recht op overdracht van uw gegevens: je hebt het recht de gegevens die wij over je verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

Je kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan [email protected].

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschik je over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

 • Recht op bezwaar: je kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via [email protected]. ERASE COLOR zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heb je eveneens het recht een beperking van de verwerking van jouw gegevens te vragen tot jouw verzoek is ingewilligd. 

5. Klachten

Moest je toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je je  wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).

© 2023 Erase Color. alle rechten voorbehouden